in

Aerojel Çeşitleri Nelerdir, Nasıl Sınıflandırılır?

Aerojeller çok yüksek bağıl gözenek hacmine sahip olan kuru jeller olarak bilinmektedirler. Aerojeller genellikle çok düşük yoğunluklu, geniş yüzey alanına sahip, amorf yapıda ve termodinamik açıdan yarı kararlı olan malzemelerdir. Aerojel çeşitleri bu kapsamda

Aerojel Çeşitleri

Aerojellerin sınıflandırılması için farklı metotlar kullanılmaktadır. Görünümüne göre aerojeller monolit, toz ve film şeklinde sınıflandırılabilir. Mikro yapılarına göre aerojeller mikro gözenekli (<2 nm), mezo gözenekli (2~50 nm) ve karışık gözenekli aerojeller olarak da sınıflandırılabimektedir.

Aerojellerin sınıflandırılması: a) Monolitik b) Toz c) Film
Aerojellerin sınıflandırılması: a) Monolitik b) Toz c) Film

En uygun sınıflandırma ise bileşimine göre olabilmektedir. Başlıca aerojel çeşitleri silika aerojeller, metal oksit (alümina) aerojeller ve karbon aerojellerdir.

Alümina aerojeller

Yüksek yüzey alanına sahip olan alüminalar genellikle Bayer Prosesi ile üretilmektedirler ve üretim esnasında yapıda kalan kalıntılar, alüminanın çeşitli uygulamalarda kullanımını negatif yönde etkilemektedir. Alümina bazlı seramikler yüksek yüzey alanı dışında, yüksek mukavemete ve gelişmiş termal kararlılığa sahiptirler. Alüminanın bu özellikleri kullanılarak düşük yoğunluklu alümina aerojeller üretilmiştir. Yüksek gözenek hacmi ve yüzey alanına sahip alümina aerojeller için genellikle alüminyum sek bütoksit vb. gibi pahalı alümina kaynakları kullanılmaktadır.

Silika Aerojeller

Silika aerojeller, silika esaslı hammaddeler kullanılarak üretilmiş, yüksek yalıtım kabiliyetine, düşük kırılma indisine, gözenekli yapıya ve düşük yoğunluğa sahip nano yapılı malzemelerdir. Oldukça hafif olan silika aerojellerin yoğunlukları, 0,03
ile 0,35 g/cm3 aralığındadır. Gözenekli yapıya sahip olmaları onlara bir gramda 500-1500 m2 kadar geniş bir yüzey alanı sağlar.

Silika aerojeller havacılık ve askeri alanlarda kullanımlarının dışında, ısıl yalıtım malzemesi olarak birçok sosyal alanda kullanım alanı bulmuştur. Silika aerojellerin adsorpsiyon kapasiteleri aktif karbonlara göre 10 kat daha yüksektir. Güneş enerji sistemlerinde, buzdolaplarında, termal şişelerde ve termonükleer füzyon reaksiyonlarında süper yalıtkan olarak kullanılırlar.

Karbon Aerojeller

Karbon aerojeller, düşük yoğunluğa ve gözenekli yapıya sahip malzemelerdir. Gözenekleri kontrol edilebilir olan karbon aerojeller yaprak ve toz formlarında üretilebilirler. Organik aerojellerin pirolizi yöntemi ile elde edilirler.

Oldukça mukavemetli olan karbon aerojeller kızılötesi spektrumda siyah olmaları nedeniyle solar enerji depolayıcı olarak kullanılırlar. Enerji absorblayabilme
yetkinlikleri sayesinde güvenlik alanında önemli bir yer tutacaktır. Ses yalıtımında ve cam malzemelerle birlikte kullanımı mümkündür. Yüksek absorblama yetenekleri karbon aerojellere reaktif boya atık işleme uygulamalarında da kullanım sağlamıştır.

What do you think?

Aerojel Nedir? Aerojellerin Kullanım Alanları Nelerdir?

implant

Omurga İmplantları’ nın Eklemeli Üretilmesi