in

Akımsız Nikel Kaplamalar Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Akımsız nikel kaplama, elektrik akımı kullanmadan nikeli biriktirmek için kullanılır. Kaplama, nikel iyonlarının kimyasal indirgenmesi ile gerçekleşir. Akımsız kaplamaların çeşitli türleri içerisinde akımsız nikel kaplamalar; sert, aşınma ve korozyona dayanıklı bir yüzey eldesi yeteneğinden dolayı büyük bir popülerlik kazanmıştır. Hipofosfit ile indirgenmiş akımsız nikel kaplamalar, yaygın olarak kabul görmüş ve son yıllarda borhidrür ile indirgenmiş akımsız kaplamalar, dikkat çekmeye başlamıştır. Bor, en önemli amorf elementlerden biri olduğu için, çeşitli bor içeren alaşımlar üstün özelliklerin araştırılması için hazırlanmıştır.

Akımsız nikel kaplama banyosu

Akımsız nikel kaplamalar, aşınmaya ve korozyona dayanıklı sert bir yüzey sağlama kabiliyeti nedeniyle en büyük ticari öneme sahip olur. Akımsız nikel kaplama işlemleri; Ni-P, Ni-B ve saf Ni-kaplamalar olarak gruplandırılmıştır. Bu kaplama banyolarındaki indirgeyiciler sırasıyla hipofosfit, borhidrür veya dialkilamino boran ve hidrazindir. Akımsız Ni-B kaplama için kullanılan bor içerikli indirgeyiciler arasında borhidrürler, indirgeme işleminin verimliliği, işlemin maliyet etkinliği ve kaplamaların özellikleri açısından amino boranlara tercih edilirler. Borhidrür ile indirgenmiş akımsız Ni-kaplamaların başlıca avantajları, kaplanmış durumda iyi sertlikleri ve üstün aşınma dirençleridir. Akımsız Ni-B kaplamaların sertliği, kaplamanın içerisine dahil edilen bor miktarına bağlı olarak değişiklik gösterir kaplamadaki bor içeriği arttıkça kaplamanın sertliğinin de arttığı ifade edilmiştir. Genel olarak sert kaplamalar, altlık malzemelerin aşınma direncini artırabilir.

Avantajları

Akımsız nikel kaplamalar, geleneksel elektro kaplamaların çevre dostu bir alternatifi olarak geniş çapta kabul görmüşlerdir. Sahip olduğu özellikleri; özellikle sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci gibi özellikleri havacılık ve otomotiv gibi sektörlerde uygulamalarına imkan vermektedir. Ayrıca, herhangi bir malzemeyi kaplayabilme ve üniform kalınlıkta bir kaplama oluşturabilme kabiliyetleri, tercih sebepleri üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Akımsız metal biriktirme yöntemi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman özellikle elektro biriktirme yöntemine göre birçok avantajı vardır bunlar; düzensiz yüzeylerde basitlik, homojen bir kaplama tabakası eldesine imkan verme, kaplama için özel bir ekipmana ihtiyaç duyulmama sayılabilir.

Dezavantajları

Akımsız Ni-kaplamaların üstün özelliklerinin yanında bazı dezavantajları da mevcuttur. Bunlar; kaplama işleminde kullanılan kimyasalların yüksek maliyeti,
oluşturulan kaplamaların kırılganlığı, akımsız nikel kaplama uygulanmadan önce önemli oranda kurşun, kalay, kadmiyum ve çinko içeren bakır kaplı alüminyum
alaşımlarına ihtiyaç duyulması, elektrolitik kaplamalarla karşılaştırıldığında nispeten düşük kaplama hızları sayılabilir.

What do you think?

implant

Omurga İmplantları’ nın Eklemeli Üretilmesi

Metal Matrisli Kompozit’ lerin Uygulama Alanları