in

Yağ Paketlemede Zeytin Çekirdeği Kullanımı

Zeytin, hem meyvesinin hem de atıklarının değerlendirilmesi açısından son derece önemli ekonomik değere sahip bir üründür. Kaliteli zeytinyağı üretimini içeren çalışmaların yanı sıra son yıllarda sıvı ve katı fabrika atıklarının değerlendirilmesi üzerine de pek çok araştırma gözlenmeye başlamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar, daha çok zeytinlerin temizlenmesi sırasında açığa çıkan “yıkama sularının” ve yağ eldesi sırasında çıkan “karasuyun” arıtılması ile “prinanın” enerji amaçlı kullanılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte zeytin çekirdeği günümüzde değerlendirme aşamasındadır. Zeytin çekirdeğinin biyoyakıt olarak farklı şekillerde kullanılması söz konusudur. Biyoyakıt olması aynı zamanda çevre dostu olduğu ve çevre kirliliğinin önüne geçmesi anlamına gelmektedir.

İspanya dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticisidir. Ürettiği bu zeytinyağlarından taşlama sürecinde önemli miktarda atık (zeytin çekirdeği) üretmektedir. Bu atık şu anda enerji üretimi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, AIMPLAS ve OLIPE şirketleri, Olivarera de los Pedroches, petrol paketleme ürünleri için yeni bir sürdürülebilir ambalaj malzemesi üreterek bu atıklar için katma değeri yüksek bir kullanım alanı bulmak amacıyla GO-OLIVA projesini uygulamaya koymuştur.

Olive stones a waste material in the production of olive oil, are incinerated for power generation.
Zeytin çekirdeği, zeytin yağı üretiminde bir atıktır. Bu atığın şu anda değerlendirilmesi için çalışılmaktadır.

AIMPLAS, zeytin çekirdeğinin yeni ambalaj malzemeleri yapımında kullanılabilmesi için, biyolojik olarak parçalanabilen ve birleştirilebilen yeni bir plastik malzeme geliştirmiştir.

Oliplast ismini verdikleri malzeme, yenilenebilir kaynaklardan yapılan, biyolojik olarak bozunabilen, kompost haline getirilebilen plastik bir malzemedir. Oliplast, zeytinyağından oluşan bir dolgu, takviye ve termoplastik malzeme ile yapılmaktadır.

Oliplast’ın, şişeleri tutmak için tepsiler ve plakalar gibi yeni ürünler üretmek üzere ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama ile işlenip üretilebileceği bildirilmektedir.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, hammaddelerin seçilmesini ve yeni malzemenin elde edilmesinde kullanılabilecek bir zeytin taşının geliştirilmesini içeriyordu. Bir sonraki adım, malzemenin dönüşüm süreçleri için doğrulanabilmesi için farklı bir çalışma yapmak olacaktır. Son olarak, malzemenin sıkıştırılabilirliğini belirlemek için çevresel bir çalışma yapılacaktır.

Kaynak: https://www.aimplas.net/blog/olive-stones-develop-new-sustainable-plastic-material-oil-packaging-items/

What do you think?

Isı ve Işık ile Şekil Değiştiren Malzeme Geliştirildi